Spring naar content

Activiteiten

Gezamenlijke huisvesting als antwoord op de behoeften van thuiswonende ouderen

In 2020 werden we ondersteund door Coopcity via het Innovate-programma, met als doel een reeks diensten te ontwikkelen om de creatie van collectieve huisvesting die voor iedereen toegankelijk is en gebaseerd is op de principes van persoonsgerichte benaderingen zoals Montessori, te faciliteren en te ondersteunen. 

Dankzij de steun van Coopcity konden we drie doelstellingen bereiken: 

1. De behoeften van thuiswonende ouderen in kaart brengen om na te gaan of collectieve huisvesting de potentie heeft om aan deze behoeften te voldoen, of in ieder geval aan de behoeften van een bepaalde categorie ouderen. 

2. Vaststellen dat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onvoldoende collectieve woonvoorzieningen zijn en dat ze onvoldoende aangepast zijn om een echt alternatief te bieden voor rusthuizen. 

3. De rol verfijnen die Senior Montessori zou kunnen spelen in het opzetten en verspreiden van aangepaste collectieve woningen en contacten leggen met de geschikte partners. 

Aan het einde van de begeleiding werd de relevantie van de aanpak bevestigd en onze voorgestelde toegevoegde waarde verfijnd: gebaseerd zijn op de aangepaste Montessori-aanpak om elke persoon die de stap wil zetten naar collectieve huisvesting in plaats van plaatsing in een instelling, te ondersteunen in hun stappen. Door te werken aan dit type huisvesting hopen we ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met hun behoeften, zoals zelfbeschikking, het behoud van hun autonomie en de bescherming van hun gevoel van fysieke en emotionele veiligheid. 

Naar aanleiding van onze discussies over het ontwikkelen van aangepaste woningen voor mensen die moeilijk ouder worden, hebben we een aantal initiatieven opgezet: 

  • Publicatie van een gids met best practices gericht op het conceptualiseren van een model voor sociale woonvoorzieningen. Deze studie werd gecoördineerd in samenwerking met de thuiszorgorganisatie CSD en de vereniging Bras-dessus Bras-dessous. Ze presenteert 27 goede praktijken gegroepeerd onder 9 verschillende thema's - bijvoorbeeld sociale vermenging en voeding - en werd voorgesteld aan Iriscare als input voor het Brussels Gewestelijk Woonservicedecreet. 
  • Ondersteuning voor Everecity bij de ontwikkeling van hun collectieve woningen aangepast aan moeilijk ouder worden in het Brusselse Gewest 
  • We werkten ook samen met CSD aan hun project om hun gebouw in Sint-Gillis om te bouwen tot een dienstwoning.