Spring naar content

It takes a village

Begeleiding van de Brusselse rust- en verzorgingstehuizen

De sector van rusthuizen (RH’s) en rust- en verzorgingstehuizen (RVT’s) ondergaat een reeks hervormingen op initiatief van Iriscare om deze instellingen te sturen in de richting van een cultuuromslag op het vlak van opvang, ondersteuning en zorg gericht op het welzijn van de ouderen.

Met dit in gedachten hebben de nieuwe normen drie doelstellingen:

  • We vertrouwen op de vaardigheden van de bewoners en doen dingen niet in de plaats van hun. Medewerkers worden levensbegeleiders en helpen senioren om "het zelf te doen".
  • De participatieve democratie versterken. De Bewonersraad krijgt een grotere rol in de besluitvorming, van het kiezen van activiteiten tot menu's.
  • Het rust- en verzorgingstehuis openstellen voor de buurt. Samenwerkingsverbanden met plaatselijke verenigingen (huiswerkschool, whistclub, enz.) zullen relaties creëren en isolement doorbreken.

Als onderdeel hiervan hebben we de mogelijkheid om een ondersteuningstraject van ongeveer anderhalf jaar aan te bieden aan Brusselse RVT’s. In 2023 hebben we een pilootproject opgestart in 3 instellingen om een nieuw begeleidingstraject uit te testen, te verfijnen en te verbeteren.

Klik op de knop hieronder voor meer informatie over ons ondersteuningsvoorstel. Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar info@senior-montessori.be