Spring naar content

Actualités > Nieuws

Carte blanche van het Comité d’Avis Personnes Âgées (KBS) 

IMG_0518

“Iedereen heeft het recht om te kiezen. Ouderen ook. De leef- en zorgomgeving van morgen”.  

In de aanloop naar de Internationale Dag van de Ouderen publiceert de Adviesraad Ouderen van de Koning Boudewijnstichting (waarvan Senior Montessori lid is) haar nieuwe position paper over woon- en zorgomgevingen voor ouderen.  

Download het hier.   

18 maart 2024